Linthas

IMG_20151219_161737.jpg

Aftale med Linthaerne imod riget:

vi må ikke påvirke hinandens områder de næste 15år
samt at Silver Lion hjælper Linthaerne med at tage den sydlige jade mine.

Hjælp til kamp mod Riget fra begge sider
Opdeling af regionen i “indflydelses sfære” hvor hver gruppe ikke må blande sig uden tilladelse fra den anden part,
(dog er rejser på op til 1 skib (vand) tilladt, eller et følge på 100 mand (i samlet flok)).
se kort oplagt af Reno
S for Solar territorie
L of Lintha territorie
særlige specifikationer

Området mellem Nisha og hoved biflod i MU som er under Lintha kontrol er der følgende begrænsninger på hvad linthaerne må:
Ikke hæve hærgen og plyndring over 10% mere end hvad den er nu.
Ikke dissideret invadere så længe det er en del af MU, indflydelse er ok.
Accept af Solar Gruppens indflydelse gennem Kronens og Ministeriet for Harmoni’s normale relation til regionsfyrstinderne, dog må gruppen ikke forsøge af få denne til at lave målrettede beslutninger/initiativer mod Linthaerne.
Område nord for kortet, begge har lov til at yde indflydelse generelt men ingen dissiderede angreb på hinanden.
Gruppen har lov til at bruge vold til at forsvare Winter’s Grasp, men ikke til at angribe Linthaer
Neutrale områder (begge indflydelse tilladt)

den af Solens vugger som er i syddelen af kortet:
Throne of Ravana
uden for kortet i øvrigt er ikke under aftalen med undtagelse af:
*resten af nordlig ø som er lintha jord
sydlig jademine, også lintha jord, og Silver Lion skal hjælpe Linthaerne med at overtage denne (følge deres plan, maks. 3 år, min. 6 måneder melding før planen begynder.)
Aftale er kun gyldig hvis:
Satish Også sværger magisk ed om at overholde aftale.
Og holder indtil enten starten af den 15. calibration efter Riget er blevet smidt ud/15 calibration fra nu hvis riget ikke er blevet smidt ud på daværende tidspunkt.
Aftale kan ændres med accept fra alle de respektive parter

Begyndende en bestemt mængde tid før d. 15. calibration skal der forsøges genforhandling om aftalen.

Linthas

TRC - The Paths of Power vegetalss4