Satish's Plan And so it begins

Satishes Plan. And so it begins… again

Mål: Forbedre regionen. Sikre mere velstand og på langsigt løserive Mu fra Riget. Dette afstedkommes ved at styrke, først False Valley provinsen og siden andre indlands provinser, som ikke er under kraftig indflydelse fra riget. Under dette forløb, gøres også de små bystater syd for Mu stærkere, de må gerne forbindes i en alliance (dog skal Solarne hele tiden sørge for de har indflydelse)

Hvad skal vi bruge

1. Penge – Det er første mål. Amber City og False Valley er begge to fattige provinser.
a. Plantager
b. Sneddiker vare af høj kvalitet
c. Urter, og andet godt fra skoven (inkl stoffer)
2. Mandskab – Begge steder har heller ikke kæmpe store befolkninger.
3. Skaffe Allieret. Alle er velkomne, så længe de kan indordne sig under vores mål
4. En måde at bringe vores viden ud i verden, som ikke vil vække for meget opsigt.
5. Legitimitet – (omdømme) Både i og uden for Mu.
6. En smule held. Vi er nødt til at holde vores identitet som Solar skjult. Indtil videre.

Penge
a. Plantager
b. Sneddiker vare af høj kvalitet
c. Urter, og andet godt fra skoven (inkl stoffer)

F.A.Q.
Hvordan passer City of Amber ind i billedet?
Vi har stadig brug for en base, et sted at bygge ud fra. Denne by vil kunne samle regionen syd for Mu og Mu. Men der vil gå lidt tid. Først er der en masse infrastruktur der skal på plads. Men City of Amber skulle gerne blive et handels Nexus, når den bliver større.

Satish's Plan And so it begins

TRC - The Paths of Power Keldroma