TRC - The Paths of Power

Session 50

Rachna Ghatak begynder at få folk til at stille spørgsmål ved Ox of the Sunrise ‘s og hans Super Træning.
Ox fortalte til størstedelen af Amber City’s hær at han var udvalgt af solen, som exalted. Efterfølgende fik Frej og Sita udstedt en arrest ordre på ham og meldte ham til den lokale immaculete order monk. Dog fik han en times varsel først.
Silver Lion har taget kontakt til Nicoret og fået hende til at dukke op i City of Amber for at snakke om at hjælpe i kampen i mod de onde drage bloodet.
Samata blev udvalgt af Autocheon.

The Deal with the Devil.

Med Linthaerne blev følgende aftale indgået:
Hjælp til kamp mod Riget fra begge sider
Opdeling af regionen i “indflydelses sfære” hvor hver gruppe ikke må blande sig uden tilladelse fra den anden part,
(dog er rejser på op til 1 skib (vand) tilladt, eller et følge på 100 mand (i samlet flok)).
se kort oplagt af Reno
S for Solar territorie
L of Lintha territorie
særlige specifikationer

 • Området mellem Nisha og hoved biflod i MU som er under Lintha kontrol er der følgende begrænsninger på hvad linthaerne må:
  Ikke hæve hærgen og plyndring over 10% mere end hvad den er nu.
  Ikke dissideret invadere så længe det er en del af MU, indflydelse er ok.
  Accept af Solar Gruppens indflydelse gennem Kronens og Ministeriet for Harmoni’s normale relation til regionsfyrstinderne, dog må gruppen ikke forsøge af få denne til at lave målrettede beslutninger/initiativer mod Linthaerne.
 • Område nord for kortet, begge har lov til at yde indflydelse generelt men ingen dissiderede angreb på hinanden.
  Gruppen har lov til at bruge vold til at forsvare Winter’s Grasp, men ikke til at angribe Linthaer

Neutrale områder (begge indflydelse tilladt)

 • den af Solens vugger som er i syddelen af kortet:
 • Throne of Ravana
  uden for kortet i øvrigt er ikke under aftalen med undtagelse af:
  *resten af nordlig ø som er lintha jord
 • sydlig jademine, også lintha jord, og Silver Lion skal hjælpe Linthaerne med at overtage denne (følge deres plan, maks. 3 år, min. 6 måneder melding før planen begynder.)

Aftale er kun gyldig hvis:
Satish Også sværger magisk ed om at overholde aftale.
Og holder indtil enten starten af den 15. calibration efter Riget er blevet smidt ud/15 calibration fra nu hvis riget ikke er blevet smidt ud på daværende tidspunkt.
Aftale kan ændres med accept fra alle de respektive parter

Begyndende en bestemt mængde tid før d. 15. calibration skal der forsøges genforhandling om aftalen.

View
Session 49

En af lizard flygtningene blev udvalgt af Autochthon, Rachna gik i gang med at undervise ham.

Riget var ikke på vej, men havde samlet sig nordpå.

Gruppen samlede sig i city of amber for at finde ud af hvad der skulle ske.

5 xP total of 308 xp

View
Session; 48

Først et måltid mad, også… starter forhandlinger, med Kupalka (Social Lunaren).
Vi kommer til en aftale, der medfører at vi skal ud og fange the CHTHONIC BAARA.

Rachna, tager derefter ud for at tale med sine oprørs venner, for at hører om de vil med ud til vores verden. Det lader dog til at de er skuffet og nok vil blive.

Vi tager derefter ud for at finde the CHTHONIC BAARA. Det tager et par dage at opsporere den. Heldigvis er Ox of the Sunrise en rigtigt god tracker.

Det fører til en lang kamp, som ender med, at vi rider den tilbage igennem hullet i verden. Hvor vi møder Lunar der venter på den.

Ox, der er efterladt, begiver sig tilbage til vores verden.

5 XP total of 303

View
Session 47
The great Silver Gate

Det hele startede med en pil. Affyrret af Ox of the Sunrise. Derefter fulgte en lang kamp imod 2 Lunar og deres livvagter. Den en Lunar kaster en Celestial Circle spell, som gør at kampen ender unden vinder.

Efter kampen søger vi tronrummet igennem og finder Frej indslugt i krystal, og bag ham en port der leder op til hjertkammeret på fæstningens manse. Efter længere tids forsøg på at dirke døren op, både med og uden magi. Beslutter Silver Lion sig for at rive den af….

Bag porten finder vi en lille pige, som ligger og sover, imens der bliver drænet power fra hende. Imens vi undersøger hende kommer Luanr Generalen op igen og vi dræber ham efter en lang kamp.

Så dukker en anden Lunar op, der overtaler os til ikke at vække pige, mod nogle indrømmelser fra hans side.


6 xp (total of 298 xp)

View
Session 46

“Besked fra Frej”
Riget har fundet jer, i bliver nød til at komme væk der fra, i har lidt under en måned før de kommer derned. Det her er en stor wyld hunt, jeg ville møde jer i vores by når jeg er færdig med at undersøge riget."
x


6 xp (total of 292 xp) 1 extra if resume

View
Session 45

Tog sydpå
Forklædte os lidt, og rejste med karavane.r så vidt muligt. Ellers alene, med forfalskede rejsepapirer.
Kom til by ved siden af den fortificeret mine.
Området var stærkt bevogtet.
Der var en generel uro i byen, da folk kunne fornemme interne problemer hos Rigets to stående styrker hernede, Cathak og Ragara. Gruppen fik også snakket om kejserindens forsvinden.
Vi for hørte os i byen, og kom frem til at den bedre del af byen var vores bedste bud på at skaffe jaden.
Vi stjal nogle uniformer og bullshittede os ind der.
Kom hen til en minter, og heldigvis fik Rachna låst stedet op. Vi fik generelt givet indtryk af at være der officielt og dæmon vagterne reagerede heller ikke på dette. En elemental nægtede dog og måtte blive dræbt (under en digtoplæsning). Vi fandt jaden og stak af, mens en alarm blev slået i byen.
Falske spor blev lagt, heste stjålet, og vi ankom tilbage ved mansen.


6 (total of 286 xp)

View
Session 44

Last on Paths of Power.

Gruppen arbejdede hårdt på at finde frem til en plan for hvor og hvordan Jaden skulle findes men efter at blive chikaneret af ånder der vill fylde vores hul op igen kiggede Ragna og Ox nærmer på dette og fik Frei med på et kig og efter meget kort tid kom de op igen og kunne fortæller der intet var galt der nede vi overnattede derfor i hullet for at se om der var forskel om det var nat og dag.

om natten lukkede hulet sig og Silver Lion måtte med sine bare næver banke sig igennem der efter fik Ragna en ånd til at udvide hult der og efter meget besvær fordi ånde blev ved med at sige den var færdig fik den gravet en dør frem med nogen tegn på der fik folk til at glemme den Silver lion rav den af hænglserne og der kunne Frai straks høre et væsen der kom bagfra og alle undtaget silver lion tog kampen op med dette monster det tog ikke Ox og frai lang tid at fjerne dette monster da gik det op for Ragna at Silver lion var under angreb og kort efter kom Silver Lion løbende ud af gangen med vanvid og arigskab i hele ansiget efter nogen tid med at tale Silver Lion ned fik han lidt at sit sind tilbage og kastede sig ned i hulet og råbte til de andre de skulle ødelægge maskinen.

Grupen undtaget Silver løb ind for at ødeægge den med den onde ånde der havde besat silver lion vandt overtaget igen og satte hurtigt efter de andre og Ox stilet sig heroisk og i gangen for at holde den glupske løve for døren.

Regna og Frai ødelage maskinen hurtigt ved at huske tilbage på hvad dens vogter havde sagt.

og ved at huske på Satish og Ox var venner brød Silverlion ådens tag og makulerede den.

efter dette tænkte Ox det nok var bedst at slikke sine sår før vi drog mod minerne.

Frai sagde han havde noget han skulle i MU og tog med Ambition til Hovedestaden sendet dog besked om at der ville komme en ladning jade med skib som vi ville kunne opsnappe.


6 xp (total of 280 xp)

View
Session 43

Overnattet i landsby. Satish fiksede ting. Rachna forklædte sig blandt landsbyboere, og trænede.
Satish og Ox forhandlede med lunaren. Hun ønskede tjenester og at Kapali fra en bandit klan (Tordentriaden), afviste sine bandit vegne.
Rejsemod bandit skoven, i landet Rantapur.

Hyper…


5 xp (total of 274 xp)

View
Session 42
Is that a Lunar falling from the Sky

Vi starte med at møde den sjette blasphemi. Han var i gang med at genforme. Men vi fik overtalt ham til at fortælle om ham selv. Vi har en EPIC struggle for at befri ham fra et æg (Æget var hjertet på ham, dengang vi slog ham ihjel i en tidligere session). Satish havde beholdt ægget. Det viser sig at ægget er en Exaltation, som er korrupt. Han var en Exalted af Autotechion.

Så skal vi bygge Mansen.

Vi manglede 4 ting.

En stor ren ædelsten
Større stykke jade
Andre stykker Star Metal, Orichalcum , Moon Silver
Bøn til Autotechion – skaffet fra den sjette blasfemi.

Rachna identificerer en stjerne, som snart vil falde ned. Og vi sporer den på tværs af syden. Den lader til at være styrtet ned i en kløft.
I kløften bor en Lunar, som er en gededame. Hun har en masse beastmen, som vi slås lidt med, inden vi møder Lunaren. Vi aftaler at mødes dagen efter for at hører hvad hun vil have for stjernen.
Lunar


6 xp (total of 269 xp)

View
Session 41

Sessionen startede med at mødte Tian, som var kommet op til den ødelagte manse. Her fik vi assistance til prøve at reparerer det ødelagte hul i creation. Det lykkedes til dels, men der var stadig en mindre sprække.

Satish og Tian havde en samtale omkring korruptionen af creation, og Satish delte noget af sin viden. Dog var Tian ikke helt så åben omkring hvad hun vidste. Men hun ville gerne forsyne Satish med de nødvendige ressourcer til at færdig gøre projektet. De ville dog tale sammen senerer.

Vi rejste til City of Amber. Hvor vi skulle tage stilling til Lord Ensabas og Lings død. Ling blev begravet i en grav midt i City of Amber. I Lings temple.

Så skulle vi rede Lord Ensabas arv. Det krævede en del benarbejde, og politisk manipulation. Men det endte med at Zita Zu, blev erklæret arving. Hun valgte at flytte hovedstaden til CIty of Amber.

Rachna prøvede at etablere et handelsnetværk. Ox of th sunrise begyndte at træne Zitas livvagt. Rachna opdagede også en dæmon i byen. Som hun sammen med Satish, fjernede og dræbte. Vi hjalp med at rede manden.

Så rejste vi tilbage til hulet i creation og begyndte planlægningen af mansen.


6 xp (total of 263 xp)

View

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.