TRC - The Paths of Power

Session 50

Rachna Ghatak begynder at få folk til at stille spørgsmål ved Ox of the Sunrise ‘s og hans Super Træning.
Ox fortalte til størstedelen af Amber City’s hær at han var udvalgt af solen, som exalted. Efterfølgende fik Frej og Sita udstedt en arrest ordre på ham og meldte ham til den lokale immaculete order monk. Dog fik han en times varsel først.
Silver Lion har taget kontakt til Nicoret og fået hende til at dukke op i City of Amber for at snakke om at hjælpe i kampen i mod de onde drage bloodet.
Samata blev udvalgt af Autocheon.

The Deal with the Devil.

Med Linthaerne blev følgende aftale indgået:
Hjælp til kamp mod Riget fra begge sider
Opdeling af regionen i “indflydelses sfære” hvor hver gruppe ikke må blande sig uden tilladelse fra den anden part,
(dog er rejser på op til 1 skib (vand) tilladt, eller et følge på 100 mand (i samlet flok)).
se kort oplagt af Reno
S for Solar territorie
L of Lintha territorie
særlige specifikationer

 • Området mellem Nisha og hoved biflod i MU som er under Lintha kontrol er der følgende begrænsninger på hvad linthaerne må:
  Ikke hæve hærgen og plyndring over 10% mere end hvad den er nu.
  Ikke dissideret invadere så længe det er en del af MU, indflydelse er ok.
  Accept af Solar Gruppens indflydelse gennem Kronens og Ministeriet for Harmoni’s normale relation til regionsfyrstinderne, dog må gruppen ikke forsøge af få denne til at lave målrettede beslutninger/initiativer mod Linthaerne.
 • Område nord for kortet, begge har lov til at yde indflydelse generelt men ingen dissiderede angreb på hinanden.
  Gruppen har lov til at bruge vold til at forsvare Winter’s Grasp, men ikke til at angribe Linthaer

Neutrale områder (begge indflydelse tilladt)

 • den af Solens vugger som er i syddelen af kortet:
 • Throne of Ravana
  uden for kortet i øvrigt er ikke under aftalen med undtagelse af:
  *resten af nordlig ø som er lintha jord
 • sydlig jademine, også lintha jord, og Silver Lion skal hjælpe Linthaerne med at overtage denne (følge deres plan, maks. 3 år, min. 6 måneder melding før planen begynder.)

Aftale er kun gyldig hvis:
Satish Også sværger magisk ed om at overholde aftale.
Og holder indtil enten starten af den 15. calibration efter Riget er blevet smidt ud/15 calibration fra nu hvis riget ikke er blevet smidt ud på daværende tidspunkt.
Aftale kan ændres med accept fra alle de respektive parter

Begyndende en bestemt mængde tid før d. 15. calibration skal der forsøges genforhandling om aftalen.

Comments

doktor_fritz

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.