TRC - The Paths of Power

Session 49

En af lizard flygtningene blev udvalgt af Autochthon, Rachna gik i gang med at undervise ham.

Riget var ikke på vej, men havde samlet sig nordpå.

Gruppen samlede sig i city of amber for at finde ud af hvad der skulle ske.

5 xP total of 308 xp

Comments

doktor_fritz

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.