TRC - The Paths of Power

Session; 48

Først et måltid mad, også… starter forhandlinger, med Kupalka (Social Lunaren).
Vi kommer til en aftale, der medfører at vi skal ud og fange the CHTHONIC BAARA.

Rachna, tager derefter ud for at tale med sine oprørs venner, for at hører om de vil med ud til vores verden. Det lader dog til at de er skuffet og nok vil blive.

Vi tager derefter ud for at finde the CHTHONIC BAARA. Det tager et par dage at opsporere den. Heldigvis er Ox of the Sunrise en rigtigt god tracker.

Det fører til en lang kamp, som ender med, at vi rider den tilbage igennem hullet i verden. Hvor vi møder Lunar der venter på den.

Ox, der er efterladt, begiver sig tilbage til vores verden.

5 XP total of 303

Comments

doktor_fritz

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.