TRC - The Paths of Power

Session 47

The great Silver Gate

Det hele startede med en pil. Affyrret af Ox of the Sunrise. Derefter fulgte en lang kamp imod 2 Lunar og deres livvagter. Den en Lunar kaster en Celestial Circle spell, som gør at kampen ender unden vinder.

Efter kampen søger vi tronrummet igennem og finder Frej indslugt i krystal, og bag ham en port der leder op til hjertkammeret på fæstningens manse. Efter længere tids forsøg på at dirke døren op, både med og uden magi. Beslutter Silver Lion sig for at rive den af….

Bag porten finder vi en lille pige, som ligger og sover, imens der bliver drænet power fra hende. Imens vi undersøger hende kommer Luanr Generalen op igen og vi dræber ham efter en lang kamp.

Så dukker en anden Lunar op, der overtaler os til ikke at vække pige, mod nogle indrømmelser fra hans side.


6 xp (total of 298 xp)

Comments

doktor_fritz

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.