TRC - The Paths of Power

Session 43

Overnattet i landsby. Satish fiksede ting. Rachna forklædte sig blandt landsbyboere, og trænede.
Satish og Ox forhandlede med lunaren. Hun ønskede tjenester og at Kapali fra en bandit klan (Tordentriaden), afviste sine bandit vegne.
Rejsemod bandit skoven, i landet Rantapur.

Hyper…


5 xp (total of 274 xp)

Comments

doktor_fritz

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.