TRC - The Paths of Power

Session 41

Sessionen startede med at mødte Tian, som var kommet op til den ødelagte manse. Her fik vi assistance til prøve at reparerer det ødelagte hul i creation. Det lykkedes til dels, men der var stadig en mindre sprække.

Satish og Tian havde en samtale omkring korruptionen af creation, og Satish delte noget af sin viden. Dog var Tian ikke helt så åben omkring hvad hun vidste. Men hun ville gerne forsyne Satish med de nødvendige ressourcer til at færdig gøre projektet. De ville dog tale sammen senerer.

Vi rejste til City of Amber. Hvor vi skulle tage stilling til Lord Ensabas og Lings død. Ling blev begravet i en grav midt i City of Amber. I Lings temple.

Så skulle vi rede Lord Ensabas arv. Det krævede en del benarbejde, og politisk manipulation. Men det endte med at Zita Zu, blev erklæret arving. Hun valgte at flytte hovedstaden til CIty of Amber.

Rachna prøvede at etablere et handelsnetværk. Ox of th sunrise begyndte at træne Zitas livvagt. Rachna opdagede også en dæmon i byen. Som hun sammen med Satish, fjernede og dræbte. Vi hjalp med at rede manden.

Så rejste vi tilbage til hulet i creation og begyndte planlægningen af mansen.


6 xp (total of 263 xp)

Comments

doktor_fritz

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.