TRC - The Paths of Power

Session 18

These are not the anathema that you are looking for!

Gæsteliste
Sydlige nationer:
Abbede Amanura – Monestary of Teng Zao
Kaptajn Sishi – Principality of Dust
Lady Binai – Tao City state
Naru – City of Blue Thunder
Ren’ai Labasa – Purple City
Relief from rain – Aututja alliancen
Mina Truthspeaker – Ekani
Lady Yusha – Duan Shin Sei
Søsterne Torne – Principalities of the Emerald Hills

Mu:
Arba Nuur – General
Lady Maninu Tarne – Ashib (kusinen)
Ilune Rehal – Ahab Rehal (søsteren)
Sibyl Kara – Provinsfyrste

Religiøse orderne:
Broder Sten – Illuminated Eye
Mester Parra – Ganesha
Weeping Mountain – Ubesmittede Orden
Lady Tigress – Arrows of Indra

Divine Gæster:
Janest – Skovgud
Bountiful Harvest – Høstgud for Purple city

Diverse:
Lille Fjer – Søn af Røde Krage
Villum – Lauget (factor silver)
Medina – Lauget (factor K’lik the loctus)

Velkomsttale
Snak med Ren’ai repræsentanter.
“Fred” med Tao City State.
Udveksling af viden med Monestary of Zen-Shao.
Arrows of Indra ønskede at undervise Samata. De fik lov.
Janest og Bountifull Havest snakkede med Eternal. De fik lov til at mødes med vores dødelige.
Lauget (silver) blev kontaktet af Satish.
Monestry spurgte nærmere indtil City of Ambers officielle situation, men blev ikke klogere på det.
Ling forsøgte at bringe Illuminated eye i kontakt med Satish, men han tog fat i Aututja Alliancen. De ville have os med i deres alliance mod monstre og lign. trusler på tværs af grænser, men de fik ikke spurgt, da der igen kom tvivl om vores forhold til Mu.
Ubesmittede orden, vi kunne altid spørge om hjælp.
Principality of dust, høflighed.

Noter delt med Sita Zu
Rundvisninger
Munken havde forklædt sig
Eternal undersøgte det ved graven
Byen blev velsignet af Tian
Og Sita holdt en fin tale, og erklærede byen for åben.

Rygter om barndoms mordforsøg på Rani’en.
9-15 årig, fik sygdom.
Ahap blev oplært som muligt arving.
Ulykker.

Ling blev seduced af Bountifull Harvest.
Satish kontaktede Den Ubesmittede orden efter at havde fundet ud af at de havde skjult hvem deres leder var.
De blev lidt sure på hinanden, men endte med at de undskyldte.
Satish ledte lidt efter Eternal, men da hun umiddelbart havde taget i skoven, accepterede han det.
Fuld Lille Fjer.
Nationerne sydpå var nervøse, angående vores udvidelsesplaner, og indblandning. Det var Tao City State some lobbyede for det.
Satish forsøgte at tale hende til fornuft.

Toturi hentede Satish og fortalte at noget var galt i graven.
Her var der en essense whirlwind, og lille vind var fanget der.
Satish kunne dog gå fint igennem.

Epicentret var det 4. rum. Den sidste dør, var svækket. Vi undersøgte graven nærmere og konstaterede at Eternal nok var kommet til skade. Kampråb og munkekii lød og gravens indgang blev kollapset.


6 xp (total of 114)

Comments

doktor_fritz

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.