TRC - The Paths of Power

Session 17

Da vi havde en uges ventetid, valgte vi at undersøge vores allieredes hovedstad nærmere.

Hanoman – original
Varon – storhed og sikkerhed
Fruens af regnens sværd – something scary.

Eternal tog op for at møde guderne.
Ellers blev vi vist rundt, og kom op at møde deres øverste Abbede. Gik godt.
Videre til battlefield’en, hvor vi snakkede med Varon.

Diplomatisk møde
Duel med Tao Citys Guds datter.
Slaget blev vundet med mindre tab end regnet med.

Tilbage i Amber City, breve til Ensaba.
Rundt på charmeoffensiv i False Valleys.

Lille Fjer, søn af Red Crow, kom forbi og fik udleveret sin fars støv.
Rakshasa portaler var opstået i skoven, og krager var set.
Vi undersøgte en og lukkede den så godt vi kunne.

Gæster begyndte at ankomme.
… blandt andet Weeping Mountain af den ubesmittede orden.


6 xp (total of 108)

Comments

doktor_fritz

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.