TRC - The Paths of Power

Session 15

Ensaba social-fu’ede sig igennem noget hof stuff. Og undersøgte også Rani’ens mord.

Under Lings meditation blev han besøgt af Last Rites.
- Himmelsk degree
- Salt og okkulte symboler, kunne beskytte.

Mord forsøg, en graveguard kom op og slås med ganske normal borger, som dog har fået ekstra træning.

… Mike var væk her…

Ring of distance speech

Emissary fra Topaz, Gemlord. Kri Kryoki, skiftede loyalitet til Ling. Bodyguard sendt ned til Gemlord’en.

Vi sluttede hvor der var 3 uger og 3 dage tilbage af regnperioden.


6 xp (total of 97 xp)

Comments

doktor_fritz

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.